Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom


Image

Stranac u Crnoj Gori može ostvariti pravo na boravak i po osnovu vlasništva nad nekretninom (stan, kuća, poslovni prostor) Prilikom predaje dokumenata u kancelariji MUP-a neophodno je obezbjediti sledeće:

 

Korak 1. Izvršena prijava boravišta. (prijava se radi u Turističku organizaciju ili u graničnu Policiju).

 

Korak 2. Fotokopija pasoša - prve stranice (neovjerena).

 

Korak 3. List nepokretnosti po osnovu koje se traži boravak, ne stariji od 6 mjeseci.

 

Korak 4. Zdravstveno putničko osiguranje na 30 dana ili ovjerena crnogorska zdravstvena knjižica.

 

Korak 5. Sredstva za izdržavanje (potvrda iz banke o stanju na računu u iznosu ne manjem od 10 eura za svaki dan zahtjevanog boravka).

 

Korak 6. Uplate na žiro račun: 825-50-71 model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura

 

Korak 7. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 40,00 eura.

 

Korak 8. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem odo 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude (za stranca mlađe od 16 godina, dokaz nije potreban).

 

Nijedan dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

 

RENT-A-CAR - www.montenegrocar.com