Pravne usluge


Image

Pravne usluge naše kompanije:

 

• Provjera pune pravne sigurnosti dokumenata za nekretnine

 

• Pravno sprovođenje posla sa nekretninama

 

• Registracija nekretnina u Crnoj Gori

 

• Izrada i registracija ugovora o kupoprodaji, zakupu, poklonu, razmjeni kod notara

 

• Zastupanje interesa klijenata u organizacijama i ustanovama Crne Gore

 

• Pravna ekspertiza i procjena dokumenta i statusa objekta pri kupovini, provjera sigurnosti istorije objekta (due diligence)  u interesu kupca

 

• Priznavanje prava svojine na bespravno izgrađenim, rekonstruisanim objektima

 

• Izrada neophodnih dokumenata za dobijanje dozvole za gradnju.

RENT-A-CAR - www.montenegrocar.com